AnaSayfa
 BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

Programın Amacı;
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerini düzenlemek üzere görev alabilecek nitelikli, donanımlı, kendisini geliştirebilen, erdemli ara insan gücünü ülkeye kazandırmayı amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.
 
Programın Misyonu;

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Misyonu; çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, bilimsel düşünebilen, çözüm üretebilen, sürekli öğrenen ve gelişen, bulunduğu ortama ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, nitelikli, kaliteli ve erdemli insanlar yetiştirmektir.
 
Programın Vizyonu;

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, ülkemizde ihtiyaç duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi için sürekli gelişim doğrultusunda ilerlemektir.
 
Mezunların Başlıca Çalışma Alanları;
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; yönetici sekreterleri veya büro elemanı olarak; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idareler, belediyeler, sendikalar, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği ve büro hizmetleri görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.
 
Bu programdan mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Bu unvan teknikerlikle denktir. Mezunlar İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre; Anadolu Üniversitesi İşletme ve diğer ilgili Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler.
 
Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler.
 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun olan öğrencilerin DGS ile yerleşebilecekleri bölümler:
 
· Halkla İlişkiler
· Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
· Halkla İlişkiler ve Tanıtım
· İşletme Bilgi Yönetimi
· Sağlık Kurumları İşletmeciliği
· Yönetim Bilişim Sistemleri
· Reklamcılık ve Halkla İlişkiler