AnaSayfa
 DIŞ TİCARET

1929 yılında dünya genelinde yaşanan Ekonomik Buhran sonucunda ekonomik yapıda meydana gelen değişiklikler, uluslararası ticarettin daha da önemli hale gelmesine ve uluslararası ticarette liberalleşme adımlarının atılmasına neden olmuştur. Liberalleşme hareketlerinin bir sonucu olarak 1947 yılında Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşması ve bu anlaşmanın bir devamı niteliğinde 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasıyla uluslararası ticarette daha liberal politikalar izlenmeye başlanmıştır. Uluslararası ticarette yaşanan bu gelişmeler ve küreselleşmeyle beraber ülkeler arasında artan ekonomik ve ticari ilişkiler ekonomik büyüme ve kalkınmada inkâr edilemeyecek bir öneme sahip olmuştur.
 
Programın Amacı
 
Dış Ticaret Programı, öğrencilere mesleki eğitimle ilgili gerekli bilgi, beceri ve donanımı mezunlara kazandırmakta; dış ticaretimizin yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri, AB-Türkiye ilişkileri, Uluslararası İktisat, Dünya ve Türkiye Ekonomisi gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlamaktadır. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan dersleri, başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet stajıyla bilgilerini test etme ve uygulayabilme imkânına sahiptirler. Dış Ticaret Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak, eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini hemen kullanmaları amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler Gümrük Mevzuatını ve Dış Ticaret işlemlerini iyi bilen bireyler olarak, işletmelerin yapacakları ticarete destek sağlayacaklardır. Program, ithalat ve ihracat mevzuatını bilen ve bildiklerini bilgisayar ortamında uygulayabilen, dış ticaretin finansmanı ve bankacılık işlemlerinde, gümrük rejimleri, gümrük birliği ve ihracatın pazarlaması konusunda bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmektedir.
 
Mezunların İstihdam Alanları
 
Programdan mezun öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının dış ticaret, lojistik, satın alma, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan dış ticaret firmalarında da çalışabilir, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenebilir ve danışmanlık yapabilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler, kendi şirketlerini kurarak kendi adlarında uluslar arası ticari ilişkide bulunabilmektedirler. Her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda, kargo işletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca dış ticaret konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da çalışabilir, gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, olarak da görev yapabilmektedirler.
 
Programın Öğrencilere Kazandırdıkları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
 
İki yıllık yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, açık öğretim fakültelerinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ya da Dikey Geçiş Sınavlarında yeterli puanı aldıkları takdirde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Dikey Geçiş Sınavından başarılı olan öğrencilerin eğitimlerinde devam edebilecekleri lisans programları şunlardır;  
 
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik