AnaSayfa
 GIDA İŞLEME

 

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ümit GİRGEL 


Program Dili: Türkçe 


Program Tanımı: Gıda İşleme Bölümü'nde, 2015 yılında açılan Gıda Teknolojisi programı bulunmaktadır. 

Mezuniyet Şartları: Gıda İşleme Bölümünden ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80`ine  devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notdur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.